Audyt energetyczny

Firma CEB.COM.PL sporządza świadectwa charakterystyki energetycznej oraz na potrzeby projektów budowlanych – projektowaną charakterystykę energetyczną. W Polsce przy wynajmie mieszkania lub dla budowli użyteczności publicznej są obowiązujące dodatkowe certyfikaty czyli świadectwa charakterystyki energetyczne, a na potrzeby projektu budowlanego są obowiązujące projektowana charakterystyka energetyczna tudzież dla obiektów użyteczności publicznej np. takich jak urzędy gminy ubiegających się o kredyt na remont termomodernizacyjny obiektów wykonuje się audyty energetyczny lub remontowy. Usługa certyfikat i świadectwo energetyczne to atrybut łącząca skojarzoną naszą pracę która jest przeznaczona i wykorzystana do kalkulacji strat energii końcowej EK potrzebnej do ogrzania w budynku czyli C. O. i przygotowania ciepłej wody użytkowej mówiąc skrótowo c. w. u. dla twojego obiektu budowlanego. Dla osób albo instytucji państwowych starających się o kredyt na modernizację termiczną obiektów robi się audyt energetyczny albo audyt remontowy.

Profil CEB.COM.PL na polyvore.com

Profil CEB.COM.PL na SlashDot

Profil CEB.COM.PL PUSHA.SE

Profil CEB.COM.PL na NING.COM